ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมงานศพนางแดง นบนอบ มารดานางสาวเขมพิชชาภรณ์ นบนอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีสวดอภิธรรมงานศพนางแดง  นบนอบ  มารดานางสาวเขมพิชชาภรณ์  นบนอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
 เมื่อวันที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๒๐..๐๐ นาฬิกา นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมงานศพ นางแดง  นบนอบ มารดานางสาวเขมพิชชาภรณ์  นบนอบ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ณ วัดปกาสัย หมู่ที่ ๑ ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่/.


เอกสารแนบ