ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย  กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการธุรการศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วย กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๕ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่/.


เอกสารแนบ