ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ จัด“โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”

ศาลจังหวัดกระบี่ จัด“โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ”
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด” และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ” และได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรอภิปลายและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด” ณ โรงแรมฟร้อนซ์เบย์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่/. 


เอกสารแนบ