ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับนางพิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับนางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดกระบี่
วันศุกร์ที่ ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้า       ศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ      นางพิลาสลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศาลจังหวัดกระบี่/.


เอกสารแนบ