ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ให้แก่นางราณี ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

ศาลจังหวัดกระบี่ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  ให้แก่นางราณี  ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้า        ศาลจังหวัดกระบี่ คณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยข้าราชการศาลจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้แก่นางราณี  ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่/.           


เอกสารแนบ