ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”

ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว”
เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์
รีสอร์ทกระบี่  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่/.    


เอกสารแนบ