ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน

ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา  ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน
เมื่อวันที่ ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้นายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน และเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพประชาชนในการพิจารณาคดี” ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่/. 


เอกสารแนบ