ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ศาลจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ บริเวณศาลจังหวัดกระบี่

ศาลจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  Big Cleaning Day ณ บริเวณศาลจังหวัดกระบี่
เมื่อวันที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในจังหวัดกระบี่ ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day ณ บริเวณศาลจังหวัดกระบี่ และร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ปลูก ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ และขยายพันธ์พืชต้นรักษ์ทะเล ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี  


เอกสารแนบ