ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

นายสุวรรณ ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมงานศพนายนิยม จันทร์ส่งแสง บิดานางสาวกัญญดา จันทร์ส่งแสง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน

นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมงานศพนายนิยม จันทร์ส่งแสง บิดานางสาวกัญญดา  จันทร์ส่งแสง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน
 เมื่อวันที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมงานศพนายนิยม จันทร์ส่งแสง บิดานางสาวกัญญดา  จันทร์ส่งแสง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่/.  


เอกสารแนบ