ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”

จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน”
เมื่อวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายแก่ผู้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและสิทธิของผู้ประกันในการยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การบังคับโทษทางอาญา และความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในการนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัด ซึ่งมีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาประกัน ไม่ก่อให้เกิดการบังคับคดีแก่ผู้ประกัน และในการนี้นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ และนายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่  ร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา  รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ /  


เอกสารแนบ