ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
    เมื่อวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมของศาลจังหวัดกระบี่ และในการนี้ ท่านอรพรรณ สกลพัฒนศักดิ์ และท่านอภิชาต์    ศิริวรรณบุศย์ เลี้ยงสกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม  ณ ศาลจังหวัดกระบี่/.


เอกสารแนบ