ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๕  พรรษา ในรอบวาระนี้   สำหรับโครงการดังกล่าวศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล   การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่นักเรียนนักศึกษา  และเข้าร่วมกับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องขึ้น ทั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ความได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 


เอกสารแนบ