ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดานางสาวปรียานันท์ ไหมด้วง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดานางสาวปรียานันท์  ไหมด้วง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
                เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่  เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายนิรัญ  ไหมด้วง  บิดาของ นางสาวปรียานันท์  ไหมด้วง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ถึงแก่กรรมด้วยเหตุเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๕๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช./