ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอุทัย  เพ็ญสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกระบี  พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่  เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่./   


เอกสารแนบ