ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๗ ปี

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๗ ปี
    เมื่อวันที่  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๗ ปี อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่  ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่./