ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ธนาคารออมสินเพื่อประชาชน ปี ๒๕๖๐

โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ธนาคารออมสินเพื่อประชาชน  ปี ๒๕๖๐
         เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ธนาคารออมสินเพื่อประชาชน  ปี ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่./