ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่

ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่
 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560  นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกาและคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่ เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำแก่ผู้พิพากษาให้พิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม  และให้ข้าราชการและลูกจ้าง บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว  ในการนี้ นายจรัญ  เนาวพนานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8  นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ./