ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

กิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม

กิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม
        เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ คณะผู้พิพากษา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกระบี่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน ๑๓๕ ปี “วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศาลยุติธรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อศาลยุติธรรม โดยศาลจังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญประกอบพิธีสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายปิ่นโตภัตตาหาร เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้จัดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติ  ศาลยุติธรรม ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการศาลจังหวัดกระบี่ได้รับชม ณ บริเวณศาลจังหวัดกระบี่ ./