ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์

รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์
         เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐ คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่ ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดกระบี่./