ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
         เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”     ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่./