ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945

ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

ให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
            เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกระบี่ นำโดยนายศรีรัตน์  คงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับและมอบแจกันดอกไม้แก่ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่ นางสาวเบญจมาภรณ์  สมทวีศิลป์ นายอริยวัฒน์  พันธุ์มณี นายชนาวีร์  ภัทรดูลย์ นางสาววริษฐา  มงคลศิริ และนางสาวจีราภา  ลีลาวัฒนชัย ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดกระบี่./