หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกระบี่
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อัตราค่าส่งหมาย 
การประกันตัว  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ตัวอย่างการเขียนคำร้อง  
การปฏิบัติตนในศาล  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
คดีผู้บริโภค  
แบบพิมพ์ศาลที่แก้ไขใหม่ (.doc)  
ประชาคมอาเชียน  
ผู้ดูแลระบบ 


 
ข่าวทั่วไป | ทุกประเภท
ประกาศศาลจังหวัดกระบี่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดกระบฯ   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 68 )
ประกาศศาลจังหวัดกระี่บี่ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าพาหนะ และค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ และเอกสารฯ   10 ก.พ. 2557 ( อ่าน : 173 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในพนักงานปกครอง ศึกษาดูงานศาลจังหวัดกระบี่
คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาในพนักงานปกครอง ศึกษาดูงานศาลจังหวัดกระบี่
  :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
  :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 70 )
ร่วมรับ - ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมรับ - ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
เสวนาแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เสวนาแนวทางการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
  :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
รองประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่
รองประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลจังหวัดกระบี่
  :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 106 )
วิทยากร
วิทยากร "โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงก่อนพ้นโทษ"
  :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)