ศาลจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

35

          ศาลจังหวัดกระบี่ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่   จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน”  ระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดกระบี่/.

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 80
พ1011/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ105/59
ฟังคำพิพากษา/ศาล
ห้องพิจารณาที่ 4
พ106/59
ฟังคำพิพากษา/ศาล
ห้องพิจารณาที่ 4
พ819/59
ฟังคำพิพากษา/ศาล
ห้องพิจารณาที่ 4
อ2370/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ4438/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ4995/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ66/60
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5494/59
สืบพยาน/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ6102/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6092/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6093/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6094/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6095/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6096/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6125/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6126/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6127/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6128/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6129/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6131/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6132/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6133/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6134/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6135/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6136/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6137/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6138/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6145/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6146/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ6147/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6148/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ6149/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6175/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ6176/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ1080/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ1089/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
พ1094/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
พ1099/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ1100/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
สว15/59
*ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4025/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4
อ1019/59
สืบพยานโจทก์ - จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
อ1541/59
ฟังคำพิพากษา/ฟังผลชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 7
อ237/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ2553/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3
อ312/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3
อ343/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ3970/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ4309/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ4917/58
ฟังคำพิพากษา(คืนศาล)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ4924/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4
อ5177/58
ฟังคำพิพากษา(คืนศาล)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ5648/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ5810/59
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 10
อ5814/59
ฟังคำพิพากษาสืบเสาะ
ห้องพิจารณาที่ 7
อ611/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6
อ6211/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
อ6263/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ848/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ939/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6
อ975/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ลม.1/57
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ1015/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ1017/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ1062/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ454/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ5744/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ5884/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ5886/59
.ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ5887/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ5894/59
.ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ727/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ252/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ5110/59
*ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1
ขก 16/59
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ5718/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ5722/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ1024/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ1025/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ