หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

เมื่อวันที่  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่./  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
ผบ.6/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ3467/60
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ3468/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ4056/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ4739/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5514/60
.ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ5520/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ883/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
พ934/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ937/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่ฯ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.1156/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1157/61
สอบคำให้การคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1178/61
สมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.1182/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.1186/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
อ.1246/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1267/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1416/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
อ.1441/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1444/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
อ.1465/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 10
อ.1466/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.1861/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1889/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1890/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1891/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1892/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1899/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.259/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.260/61
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.555/61
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ2923/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ3374/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ3392/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ3645/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ4069/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ4119/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ4454/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ4467/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ4484/60
*นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ4506/60
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.3
อ4677/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ4732/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ5112/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ556/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ5981/60
ไต่สวน ม.1002
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ945/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.