หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๖๑ ศาลจังหวัดกระบี่จัดโครงการประสานความร่วมด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเครือข่ายล่ามภาษาต่างประเทศ  โดยมีนายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ และมีนายจีรพงษ์  ตรงวานิชนาม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกระบี่และ นายชำนาญ  ศรีแฉล้ม อัยการจังหวัดกระบี่ ร่วมบรรยาย เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเพื่อพัฒนาเครือข่ายระบบกระบวนการยุติธรรม และสร้างเครือข่ายล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะส่งผลเป็นการพัฒนาและกระชับความร่วมมือด้านการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้มีอรรถคดี ให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง           ในการนี้ มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมโครงการฯ อาทิ อัยการ ตำรวจ ทนายความ ราชทัณฑ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน รีสอร์ทกระบี่ ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่/.
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 20
ผบ.1136/61
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.578/52
*นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ3451/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
ผบ4545/60
นัดพร้อมฟังผลลายมือชื่อ
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ5520/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
พ.227/46
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.877/49
*นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 10.3
พ561/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ868/60
ไกล่เกลี่ยให้การสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ958/60
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2392/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2393/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2394/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.2410/61
สอบคำให้การและคุ้มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.459/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ1827/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ5416/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ6106/60
*นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ6130/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ6286/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.