หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108 ศาลจังหวัดกระบี่ขอเชิญคู่ความที่มีอรรถคดี เข้าร่วมโครงการ ?ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว? ระหว่างวันที่ ๑๕ มิถุนายน ? ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ติดต่อส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร 075622945ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

20

เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ และคณะเดินทางมาตรวจราชการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามนโยบายประธานศาลฎีกา ในการนี้ นายสุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้การตอนรับ ณ ศาลจังหวัดกระบี่/.     
อ่านข่าว