ศาลจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

228

    เมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดกระบี่ได้จัดโครงการ “ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และมีขีดสมรรถนะสูง รองรับบทบาทภารกิจตามนโยบายประธานศาลฎีกา ซึ่งทั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์     ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ ๕.๘ ในการนี้ นายชัยรักษ์  จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดปานุราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่./  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 9
อ1937/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ4367/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ5377/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ5641/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ6223/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ.618/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ375/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ891/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ942/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ