ศาลจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 46
อ4927/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5261/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5273/59
.ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5398/59
.ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
มร 9/59
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ3056/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ4437/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ4924/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5566/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5567/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5603/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5605/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5630/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5631/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5632/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5633/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5636/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5637/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5638/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5639/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5647/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5648/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5649/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5650/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5677/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5678/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5679/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5680/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ977/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ978/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ987/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ991/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ1857/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ2015/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ2192/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2
อ3772/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ4598/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ4608/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ4715/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ4869/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ5143/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ5145/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ5670/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ451/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5043/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ5116/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ