ศาลจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ::ศาลจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Court - Krabi Thailand โทร 0 7561 1780, โทรสาร 0 7561 2108

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

22

         เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชัยรักษ์  จยาวรรณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ธนาคารออมสินเพื่อประชาชน  ปี ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่./  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 32
อ1667/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ112/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ113/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ย883/58
ฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.156/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3525/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4475/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ1359/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ1682/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1689/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1722/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1937/59
สืบพยานโจทก์/ฟังผลเจรจา
ห้องพิจารณาที่ -
อ3289/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ3290/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ3650/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ3882/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ4367/59
สืบพยานโจทก์/ฟังผลเจรจา
ห้องพิจารณาที่ -
อ4571/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ4806/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ4820/58
ฟังคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ4852/59
*นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ6284/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2386/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ412/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ414/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ417/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ419/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ4782/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.1/57
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.610/56
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ -
พ902/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ235/59
*ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ