หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand
Slide background
Slide background
Slide background


ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 66
อ2316/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ3270/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3
อ1079/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ1778/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ2576/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ2926/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ2927/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ3248/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ4915/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ549/58
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6
อ613/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ39/59
ฟังคำพิพากษา(คืนศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1612/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1613/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1614/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1615/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1637/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1638/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1676/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1677/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1678/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1679/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1680/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1681/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1682/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1683/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1684/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1685/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1686/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1687/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1688/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1689/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1690/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1691/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ1692/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ย1622/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3452/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3867/57
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4413/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.449/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.785/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ1147/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ1359/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ1383/58
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ1508/59
ฟังผลชำระหนี้/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ1995/58
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ -
อ2006/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ2140/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ2416/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
อ2997/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10
อ3163/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7
อ3689/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ3887/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ452/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
อ576/58
ฟังคำพิพากษา(คืนศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
อ607/58
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ979/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
ปภ5/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.3563/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.272/56
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
พ.610/56
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.926/57
ฟังคำพิพากษา(คืนศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
พ105/59
ฟังผลการเจรจา/สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ106/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ -
พ154/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ325/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)